Cinematic vs. Realistic Sound FX

Shotgun - Realistic

Shotgun - Cinematic

Punch - Realistic

Punch - Cinematic

Punch - Extreme Cinematic

Cuckoo Struck - Realistic

Cuckoo Struck - Cinematic